JE-H(St)H Fe180/E90

Otporan na vatru (halogen-free) instalacioni kabl za telekomunikacijske i uređaje za prijem i obradu podataka JE-H(St)H, može biti trajno položen u suvim i vlažnim prostorima, postojan je (kao i čvrsto) na otvorenom prostoru, ali nije dozvoljeno polaganje u zemlju. Ne sme se koristiti za prenos energije. Preporučuje se za fiksne instalacije gde ljudski životi i materijalna dobra u slučaju požara moraju biti zaštićena, npr. javne zgrade, hoteli, aerodromi, bolnice, metroi itd. Dozvoljena temperatura upotrebe ovog kabla je : – pri [...]

Read more...

J-H(St)H

Instalacioni kabl za telekomunikacijske i uređaje za prijem i obradu podataka J-H(St)H, može biti trajno položen u suvim i vlažnim prostorima, iznad ili ispod gipsa, postojan je (kao i čvrsto) na otvorenom prostoru, ali nije dozvoljeno polaganje u zemlju. Ne sme se koristiti za prenos energije. Dozvoljena temperatura upotrebe ovog kabla je : – pri polaganju : od -5°C do 50°C – pre i posle polaganja : od -30°C do 70°C Ispitivanje zapaljivosti : IEC 60332-1 i IEC 60332-3 kat A Opis konstrukcije [...]

Read more...

BXO-HFVO/E90 (NHXHX FE180/E90)

Vatrootporni bezhalogeni kabl Opis konstrukcije : 1. Provodnik : golo bakarno uže kl.2 i kl.1 na zahtev kupca (pun provodnik do 10mm2) 2. Termička barijera : mika traka (mica tape) – staklena traka sa tinjcem 3. Izolacija : umreživi polietilen, tip HF XLPE, IEC 60092-351 4. Ispuna : bezhalogena masa na bazi poliolefina 5. Plašt : poliolefinska bezhalogena masa, tip SHF1, IEC 60092-359 6. Boja plašta : crna, na zahtev kupca narandžasata Ispitivanja : Ispitivanje otpornosti na gorenje i širenje plamena : IEC 6033-1, IEC 60332-3 (cat A) Ispitivanje [...]

Read more...

BXO-HFTG (NHXHX)

Teškogorivi bezhalogeni kabl Opis konstrukcije : 1. Provodnik : golo bakarno uže kl.2 i kl.1 na zahtev kupca (pun provodnik do 10mm2) 2. Separator : poliester folija 3. Izolacija : umreživi polietilen, tip HF XLPE, IEC 60092-351 4. Ispuna : bezhalogena masa na bazi poliolefina 5. Plašt : poliolefinska bezhalogena masa, tip SHF1, IEC 60092-359 6. Boja plašta : crna Ispitivanja : Ispitivanje otpornosti na gorenje i širenje plamena : IEC 6033-1, IEC 60332-3 (cat A) Ispitivanje halogenih plinova : IEC 60754-1 Ispitivanje korozivnosti halogenih plinova : IEC 60754-2 Ispitivanje gustoće [...]

Read more...

N2XH

Bezhalogeni energetski kabl sa poboljšanim svojstvima u požaru N2XH jeste kabl namenjen za čvrsto polaganje u suvim ili vlažnim prostorijama i za spoljnu montažu. Polaganje direktno u zemlju nije dozvoljeno. Primenjuje se pre svega u zgradama i objektima sa povećanim bezbednosnim zahtevima u cilju preventivne zaštite ljudi i značajnih materijalnih dobara od požara, kao na primer bolnicama, školama, elektranama, podzemnim železnicama, itd. Posebna svojstva : ne širi požar, bez halogena, minimalna emisija gustih dimova. Uslovi polaganja kabla od +5°C [...]

Read more...